Wat is een VIDEOMOTION ?

Het Video Motion is ontwikkeld door het communicatiebureau TZAR, dat meer dan 20 jaar ervaring heeft en activiteiten voor bedrijven heeft bedacht die de platgetreden paden verlaten. Deze creatieve activiteiten, gericht op een artistieke uitdrukkingswijze, vormen een efficiënt en ludiek middel om een team te inspireren, te verenigen of hechter te maken en om elke medewerker afzonderlijk te motiveren.

Einddoel is om de banden tussen de afzonderlijke deelnemers te versterken (vertrouwen, elkaar helpen, wederzijds respect, sympathie, enz.), en zo meer “diepgang” te geven aan hun professionele relatie. Die relaties krijgen vervolgens een andere dimensie, want ze geven de mensen de kans om zich van een andere kant te laten zien, intiemer.

Al die elementen vormen samen een cocktail die een echte meerwaarde biedt voor de strategische reflectie en de interne organisatie van elk team.

Na een activiteit stellen we, op het vlak van blijvende verworvenheden, regelmatig een boost van de motivatie vast, meer performantie bij de werknemers en ook sterker ontwikkelde interpersoonlijke relaties.

Werkingsprincipe

Tijdens de activiteiten zult u media-instrumenten leren kennen, beheren en gebruiken, maar ook en vooral zult u leren om uw eigen creativiteit te ontwikkelen.

Elke activiteit is een leerproces op het vlak van de uitdrukking van waarden, boodschappen, stijlen, emoties… Doel is om uw teams te doen werken op basis van een bedrijfsgerichte doelstelling /boodschap, die vooraf wordt vastgelegd met de verantwoordelijke(n).

Wij bieden een benadering op maat, die compleet verschilt van de gebruikelijke concepten voor incentives of teambuilding.

Wij leren de deelnemers verschillende communicatietechnieken aan. Vervolgens moeten ze, per team, blijk geven van hun creativiteit om een gemeenschappelijke uitdaging aan te gaan: de creatie van A tot Z van een mediaproject. Zij zijn de bedenkers, de uitvoerders en de spelers van hun eigen project.

Alle teams worden begeleid door professionals die hen helpen bij het gebruik van het instrument, het materiaal en de conceptie.

Standaardbriefing van een Video Motion

  • Doelstellingen
  • Realisatie van een collectief project op maat
  • Rolverdeling (elke deelnemer moet een rol vervullen)
  • Middelen en instrumenten worden ter beschikking gesteld
  • Stimulering en Ontwikkeling van de creativiteit
  • Gebruik van de gekozen media
  • Professioneel resultaat
  • Demonstratie van de verschillende projecten per team
  • Organisatie van een jury, een slotavond of een kleine tentoonstelling